Al. produživač sa ručkom od 0,45m do 2m

Kategorije: